Skip to content

Ani rozhodcovia nedotlačili Francúzov k titulu, hoci poškodili malé slovanské národy

Ono sa hovorí že šport je náhrada vojny, a víťazia v ňom mocnejší. Tento futbalový šampionát vo Francúzsku to potvrdil. Mocnejší sú tí čo majú viac peňazí, tým pádom majú väčší vplyv na výsledky zápasov.

Nehovorím o tom že bohatšia krajina môže viac podporovať šport, čo sa aj deje a všeobecne to na výsledkoch vidno. Keď sa nebodaj začne dariť menej bohatej krajine ako je naša na 20 minút naši futbalisti vyfasujú 6 žltých kariet, väčšinou nie za zákerné a nebezpečné fauly, ale za oduševnenie s ktorým hrali. Tým im rozhodca naznačí že takto hrať nemôžu, a oni naozaj stratia to oduševnenie po takej spŕške kariet.

slovenska_reprezentacia_do_21_rokov

Stačí sa pozrieť na ďalšie krajiny, ako hrali Chorváti, to bola radosť pozerať, ale nebolo im  súdené. Je pravda že slovanské krajiny sú malé (okrem Poľska) a na váhe im môže pridať iba ich spolupráca, prípadne ich zjednotenie. To platí všeobecne, nielen v športe. Niečo také sa deje vo Višehrádskej štvorke, len by to chcelo zobrať pod krídla viacero slovanských krajín ( Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Ukrajina, …). Maďari majú so Slovákmi historické spojenie cez 1000 rokov.

V 13. storočí bola šanca že sa zjednotí Uhorsko a Poľsko pod Luxenburgovcami, ale na neštastie sa to Rakúšanom podarilo narušiť. Ako vždy podporovali a vyvolávali roztržky medzi stredoeurópskymi krajinami. Vždy si uvedomovali že veľká slovanská ríša by narušila ich mocenské ambície a využívanie stredoeurópskych krajín pre vlastné účely ako lacnú pracovnú silu a ochranný múr voči moslimským nájazdom.

Vo finále sa stretli Francúzi, ktorí mali vyhrať kôli marketingovým účelom, však koľko by sa predalo všelijakých taľafatiek a marketingových práv keby vyhrala taká veľká krajina akou Francúzsko je. Francúzi hrali naozaj tvrdo a nebezpečne, a rozhodcovia im to blahosklonne tolerovali, ale ani to nestačilo.

 

Kto nesúhlasí so vládou je nekompetentný, vláda zlodejov je kompetentná kradnúť a klamať, iní nie

zlodej

 

Keď sledujete debaty v TV tak často keď nekompetentným dochádzajú argumenty začnú urážať a zhadzovať oponenta:

“Vy neviete vládnuť, iba kritizovať !”

“Nemal by si sa liečiť, keď na všetko máš iba negatívne názory, ako dokážeš takto žiť ?”

“Ja som kompetentný, poznám osobne predsedu EÚ Junckera a ďalších predsedov vlád. Prečo mi nedáte pokoj s takými banálnosťami?”  – Fico tým myslel svoje a Kaliňákovo odvolávanie. Mimichodom Juncker je ešte väčší podvodník ako Fico. Pozrite reláciu O 5 minút 12 znedele 3.7.2016.

Takéto urážania sú bežné pre mnohých socialistov a liberálov, naposledy som sledoval Havranovu diskusnú reláciu a poľská režisérka Agnieszka Holland takto útočila na konzervatívnych poľských hostí, ktorí neboli zaslepení Európskou úniou ako božstvom. Pozrite Večera s Havranom (Čo sa deje v Poľsku ?)

kradnut

Mladí ovplyvnený média hlasovali za Britániu v EÚ, starší so skúsenosťami proti

osvietenectvo

Vplyv médií je veľký hlavne na mladých, to hovoria psychológovia. Vidíme to aj v minulosti, keď veľa mladých intelektuálov sa nadchlo pre komunizmus v období okolo prvých dvoch svetových vojen. Vtedy to bolo jednoduché riešenie chudoby pomocou zabavenia majetku bohatým a násilnej revolúcie aj za cenu krvi. Keď potom videli revolúcie, mučenie nevinných a krádeže ktoré sa diali vyvlastňovaním majetku zmenili zmýšľanie. Násilnosti a sledovanie nesúhlasiacich s komunizmom nie sú riešením problémov. Nakoniec veľa týchto mladých intelektuálov pochopilo že riešením je odpustenie a prijatie druhých, to sú hodnoty ktoré ohlasuje kresťanstvo.

Napríklad židovský rodák Liptovského Svätého Mikuláša, filozof, chirurg, klavirista a nakoniec konvertita na kresťanstvo Pavol Štraus. Ako správny komunista, nie je len knihomoľ, ale aj muž činu: chce meniť svet a verejne vystupuje. Reční na pražskej manifestácii, pozýva a doma v Mikuláši predstavuje o 10 rokov staršieho Vladimíra Clementisa, ktorí mal neskôr v 50-tich rokoch na starosti odoberanie majetku podnikateľom. Nakoniec Clementis skončil na šibenici opravený vlastnými komunistami. Štraus založil chirurgické oddelenie v Skalici, ale ho degradovali na obvodného lekára a tak sa viac venoval filozofickým spisom.

Ale vrátim sa k súčasnosti. Projekt Európskej Únie je inšpirovaný komunistickými či osvieteneckými myšlienkami. Existujú komisári rovnako ako v komunistickom Rusku, tak isto ako tam nie sú volení, ale menovaní. Títo komisári navrhujú nariadenia a návrhy zákonov, nemôžu to robiť volení poslanci EÚ. Volení poslanci môžu iba schváliť alebo odmietnuť. To je takzvaná demokracia. Rovnako ako v socialistickom Československu komisári produkujú tisícky nariadení, ktoré často nemajú hlavu ani pätu. Však komu sú komisári zodpovední, však ich nikto nevolil. Je to byrokratický brloh žijúci sám pre seba a toto starší ľudia chápu. Majú svoje životné skúsenosti. Mladí sa vozia na vlne modernosti, ktorú produkujú médiá vlastnené vrstvou bohatých, ktorí potrebujú oblbnutých a ľahko ovládateľných ľudí.

Osvietenectvo a komunizmus majú spoločný svet bez Boha. Bohom sa stáva štát, ktorý sa o všetko postará, nie je to rodina. Ľudia prispievajú daňami do štátnej kasy a vláda sa pri rozdeľovaní tvári akoby dávala zo svojho. Osvietencom sa podarilo zrušiť kresťanské ríše a nahradiť ich národnými štátmi. Začal s tým Napoleon, ktorý nahradil ideu Boha za ideu štátu. Pokúšal sa poraziť kresťanské ríše Rakúsko-Uhorsko a Rusko. Podarilo sa mu nahradiť ideu Boha za ideu národa, čo viedlo k tomu že namiesto latinčiny v Rakúsko-Uhorsku sa začali používať nemčina a maďarčina, čo viedlo k národnému útlaku ostatných národov. Potom Nemci a Angličania vymysleli a importovali do východných národov komunizmus. Ale napodiv sa kresťanstvo drží u východných národov lepšie ako u západných. Preto pred 25 rokmi prišlo k importu relatívnych hodnôt zo západu. Neexistuje pravda len väčšinový názor, ktorým nahradili Boha najvyššiu pravdu.

12 kukláči ochraňujú Fica pred Bonaparte spolu s kamerami a policajtami

bastrnak_kuklaci

 

Toto je záber z pozadia protestnej akcie pred Ficovou a Kaliňákovou vilou Bonaparte 20.júna 2016. Obyvateľov vily ochraňujú 12 kukláči. Vidíme troch, ale všetci došli na 2 dodávkach. Neviem či je dôvod poplašná správa Fica o nebezpečných ľuďoch v dave, ktorí by najviac propagačne pomohli Ficovi. Alebo sa Fico a spol iba boja, či skôr prezentujú svoju silu?

Okrem kamier na budove bola streche kamera aj s kameramanom, ktorá snímala protestujúcich rovnako ako to robili ŠTB-áci.

Na obrázku dole je pán (pozri vľavo) čo mal kukláčov na starosti.bastrnak_protest

 

Ako viac zarábať na Slovensku

Veda

Premeniť monťážne firmy na firmy vymýšľajúce nové výrobky. To je úloha na generácie, nie iba na volebný cyklus. Fínsko a Izrael to zvládli. Tiež to boli lacné montážne. Rozhodli sa že nebudú veci vyrábať, ale vymýšľať. Preto dávajú veľké percento štátnych peňazí na vedu a výskum. Z takýchto peňazí vznikla niekedy Nokia. Štát by najlepšie pomohol takýmto firmám založením fondu na podporu malých a stredných firiem, do ktorých by mohla ísť časť zisku Telekomu a iných ziskových štátnych podnikov. Malé a stredné podniky sú tie čo držia ekonomiku v kríze.

Výroba s vyššou pridanou hodnotou si zaslúži lepšie mzdy. Treba prilákať investorov do tejto sofistikovanej výroby a vývoja. Typická slovenská priemyslová firma na výrobu autodielov musí nakupovať nové obrábacie stroje a stavať výrobné haly. Potom jej nezostane toľko peňazí na platy, ako napríklad firme čo poskytuje internetový obchod, kde žiadne drahé zariadenia nie sú potrebné. A navyše väčšina slovenských podnikov patrí zahraničným majiteľom, ktorí do nich investovali a logicky si časť zisku odvádzajú zo Slovenska preč.

Zabránenie odvádzania väčšinu zisku v rámci Európskej únie je problematické. Pred 2 rokmi návrh na zdanenie finančných transakcií zablokovali Angličania, ktorí z nich žijú. Ďalšia možnosť je zdanenie dividend firiem. Nie je to jednoduché opatrenie. U nás sa platia z dividend zdravotné odvody vo výške 14%.

Ďalšia téma ako získať peniaze od tých čo majú majetky, a nechcú platiť dane, je daň z majetku. Tam asi nepomôže daňová optimalizácia v takom rozsahu, ako pri iných daniach.

 

Rodinná podpora, reprodukčná medicína, vplyv médií, ideologické nástrahy, práva rodičov.

ocrana_prav_rodiny

Centrum pre bioetickú reformu začalo vydávať PDF časopis, a plánuje ho publikovať aspoň dvakrát ročne. Vyšlo prvé číslo:

Ochrana práv rodiny – PRO-LIFE ASPEKTY 1/2016

Päť príspevkov v tomto prvom čísle je prepisom
prednášok, ktoré zazneli na konferencii CBR s identickým názvom “Ochrana
práv rodiny” v roku 2015 v Levoči. Konferencie sa nemohol pre chorobu zúčastniť
renomovaný ekonóm Juraj Karpiš, ktorý však láskavo poskytol svoj príspevok
do tejto publikácie. Záštitu nad konferenciou prevzal košický gréckokatolícky
biskup Mons. Milan Chautur, CSSR, predseda Rady KBS pre rodinu. Jeho pozdrav
konferencii si dovoľujeme publikovať na nasledujúcej strane. Cieľovou skupinou
tejto konferencie boli totiž kresťanskí lídri, kňazi a pro-life či pro-family
aktivisti.

Viac informácií o konferencii ako i videozáznamy prednášok

Zoznam príspevkov:

Vplyv médií vo výchove detí a zodpovednosť rodiny 1

TV1
Práva rodičov v štátnom vzdelávacom systéme 9predstavy1
Sociálna a rodinná podpora – štát vs. dobrovoľná spolupráca 18 – Mgr. Juraj Karpiš

karpis
Eticky prijateľné alternatívy v reprodukčnej medicíne v prospech rodiny 25

reprodukcna_medicina1
Ideologické nástrahy kontroly rodiny štátom 34

ucet_statu

Mika a Fico chránia ŠTB-áka Svěchotu neuverejním dielu Mafiáni v RTVS

Svechota

Na prekvapenie mnohých divákov RTVS v piatok 3.5.2016 o 21:55 neuverejnili ďalší diel serálu Mafiáni:

Mafiáni – Ten, čo ťahal nitky

O prepojení mafie a politických špičiek štátu. Príbeh Jaroslava Svěchotu, bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby v období, keď jej šéfoval Ivan Lexa, prináša pohľad na mafiánsku tému v širšom kontexte. Táto démonická postava československých i slovenských dejín sa objavuje takmer pri všetkých kauzách dokumentárnej série Mafiáni. Slovenskárepublika (2016).

Myslím že ide o tak citlivú tému pre pána Fica, ktorého sponzori sú tí istí ako Mečiarovi sponzori, teda mafánske spôsoby pána Lexu a jeho námestníka Svěchotu nie je vhodné uverejniť. Vypadá to ako cenzúra.

Denník  Nový Čas uverejnil rozhovor, s ktorého vyberám hlavnú časť:

Autor seriálu Gustáv Murín akékoľvek klebety popiera a vysvetľuje, že došlo len k technickým komplikáciám. „Nestihlo sa to spracovať, vyťahujú sa materiály z archívov a z predošlých dielov a nedalo sa to stihnúť,“ vysvetľuje dôvod, prečo v piatok 3. júna nešiel záverečný diel.

Moja reakcia. Je to možné, alebo v časti o Svěchotovi boli informácie, ktoré diskreditovali Fica alebo jeho sponzorov, či priamo ukazovali spôsoby prideľovania štátnych zákazok, či sledovania a diskreditovania opozície, ktoré doteraz rovnako funguje. Zaujímavé je že bývalí Mečiarovi privatizéri sú teraz Ficovmi spozormi: Vladimír Poór, Ivan Kiňo, Ján Gabriel, Jozef Brhel či Fedor Flašík. Viac v článku na aktuality.sk a tiež v článku Daga Daniša v Hospodárskych novinách.

Prečítajte si rozhovor s Milanom Žitným, bezpečnostným analytikom, ktorý sa stretol osobne aj s Jaroslavom Svěchotom.

Nakoniec diel odvysielali po 3 týždňoch toto je linka.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.

Join 32 other followers