Skip to content

Ekonomika a národné povedomie

china-dragon-dollar-cina-drak-dolar

Čo musí zmeniť Západ, aby zachránil model otvoreného kapitalizmu

Profesor Ľuboš Pástor hovorí, ako ho prekvapil nástup Donalda Trumpa v USA, a prečo v mene záchrany kapitalizmu treba posilniť sociálny štát.
Kľúčová otázka však znie: ak Briti stratia prístup na jednotný európsky trh, budú tamojšie banky naďalej schopné poskytovať služby do zvyšku EÚ?
Ak Britom ostane porovnateľný prístup na jednotný trh najmä v oblasti služieb – tovary pre Britov totiž nie sú až také dôležité.

Viac pozrite:   Na tejto politike už dlho stavať nemôžeme

capitalism-works-for-me muzeum_kapitalizmu

Premeniť monťážne firmy na výskumné + Menej vyvážať peniaze + Zdaniť bohatých

Premeniť montážne firmy na firmy vymýšľajúce nové výrobky. To je úloha na generácie, nie iba na volebný cyklus. Fínsko a Izrael to zvládli. Výroba s vyššou pridanou hodnotou si zaslúži lepšie mzdy. Treba prilákať investorov do tejto sofistikovanej výroby a vývoja.
Pred 2 rokmi návrh na zdanenie finančných transakcií zablokovali Angličania, lebo z nich žijú. Možnosťou je zdanenie dividend firiem. U nás sú zdravotné odvody z dividend vo výške 14 %.
Viac pozrite: Ako viac zarábať na Slovensku

montazna_linkaMontážna linka

Už nie je dôvod „plodiť a množiť sa“, keď takmer polovica príjmu ide štátu

Starostlivosť o rodičov v starobe už nestojí na ich deťoch, ale povinnom sociálnom poistení. Už nie je dôvod „plodiť a množiť sa“, keď je otázne, aký je prospech z toho mať čo i len jedno dieťa. Vzdelávanie je povinné a platené z našich daní. Prepracovaní rodičia, aby udržali „sociálny štát“ (takmer polovica príjmu ide štátu), nemajú žiadnu motiváciu alebo čas hľadať iné riešenie, ako sa im ponúka zdarma — poslať deti do štátnych škôl.

Viac pozrite:  Právo na zivot Konferencia 2015

plodit_saPopulácia

Mladí ovplyvnení médiami hlasovali za Britániu v EÚ, starší so skúsenosťami boli proti

Vplyv médií je veľký hlavne na mladých, to hovoria psychológovia. Vidíme, ako to bolo aj v minulosti, keď veľa mladých intelektuálov sa nadchlo pre komunizmus. Pavol Štraus reční na pražskej manifestácii, pozýva a doma v Mikuláši predstavuje Vladimíra Clementisa. Nakoniec Clementis končí na šibenici popravený vlastnými. Európska únia je inšpirovaná aj komunistickými či osvieteneckými myšlienkami. Existujú nevolení komisári rovnako ako boli v Rusku.

Viac pozrite: Mladí ovplyvnený médiami hlasovali za Britániu v EÚ starší so skúsenosťami proti

mladi_mediaMladí zaujatý médiami

Krajniak zabránil Pente v tunelovaní na Palkovom vnútre & Pomohol rovnej dani

Na ministerstvo vnútra na jeho neústupčivosť narazila Penta, ktorá si potrebovala niečo vybaviť.
Pente pripisoval aj šírenie spisu Kocúr, ktorý mal naznačovať manipuláciu pri verejnom obstarávaní odpočúvacieho zariadenia zo strany ľudí na ministerstve vnútra. Polícia dokonca z tohto dôvodu obvinila Krajniaka z trestného činu, Daniel Lipšic to však označil za akciu Penty. Polícia neskôr obvinenie zrušila.

Viac pozrite: Hračka Borisa Kollára

milan_krajniak Milan KrajniakpentaPenta

Patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Maďari sa vklínili medzi Slovensko a Slovinsko.

Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Slovenský jazyk je najstarší zo slovanských.
Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské.
Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo, patrilo južné územie Maďarska Slovákom.

Viac pozrite: Slovaci ako rekordéri etnickej autenticity

slovani

Dobrý deň pán minister,

gemblerka

Slovensko má jednu z najnižších mier pôrodnosti v Európe, pomaly vymierame. Ale aj ten zvyšok populácie má právo žiť v zdravom prostredí, bez zbytočných pokušení na nezdravý sex, drogy či spomínaný hazard. Čím menej pokušení, tým menšia šanca byť pokušením zdolaný. Za komunizmu ktorý všetko ľudom nariaďoval a veľa zakazoval, sme sa dostali do liberalizmu, ktorý všetko dovoľuje, bez ohľadu na to či je to pre ľudí prospešné. Spoločné majú azda len náhubkový zákon a politickú korektnosť, čo je vlastne to isté, seba regulácia vyjadrovania sa.
Počúvam vás občas v rozhlase a snažíte sa dať svojím slovám ľudský rozmer, čo je fajn. Ale nie sú očakávania od vás aj väčšie, že sa postavíte hazardnej mafii? Čítal som že 10 percent slovenských miliardárov sa živý hazardnými hrami. Dokonca majú záujem skupovať cyperské či rakúske spoločnosti. Určite si uvedomujete odkiaľ majú peniaze, sú od chudobných Slovákov a Sloveniek.

donald-trump-september-9-2015
Dnes vyhral voľby v Spojených štátoch pán Donald Trump, lebo ho podporili biely muži, ktorí sa vzbúrili proti viacerým neprirodzeným nátlakom zo strany bohatých, ktorí ich chceli urobiť závislými na sexe – sexuálna revolúcia v 60-tich rokoch, nezmyselnej zmene pohlaví – genderizme a ponúkali im ženy nezávislé od mužov – feminizme. Existuje aj ďalšia závislosť, ktorou si bohatí podmaňujú chudobných – gamblerstvo. Vzbura proti gamblerstvu prebieha na Slovensku, keď vidíte počty ľudí na petíciách. Ak sa nepostavíte na stranu ľudí tak sa na vás vykašľú a radšej si zvolia Kotlebu alebo iného etrémistu. A nepomôžu vám ani médiá, ktoré väčšinou obhajujú len vás bohatých, ako sa to stalo nedávno v Spojených štátoch.

pazinok_proti_hazardu.jpg

Ešte pár slov k “výnosnosti” gemblersta vo forme daní, ktoré platia herne a prvádzkovatelia herných atomatov. Na 1 euro daní pripadajú 4 eurá na liečenie následkov hrania, psychlógovia, liečebne pre závislé osoby, bankroty firiem a rozvraty rodín. Tieto čísla uviedol prieskum v Čechách s ktorými sme si blízky.
Modlím sa za Vás aby ste mali silu a múdrosť ozdraviť našu spoločnosť.

Musime poznat Korán

saria-cesko

Katolíci, ktorí žijú v majoritnom islamskom prostredí, sú vedení svojimi pastiermi žiť v duchu deklarácie Nostra Aetate, v duchu otvorenosti voči islamu, ale zároveň sú vystavení extrémne ťažkým skúškam zo strany spoločnosti, ktorá nemá tú istú otvorenosť voči kresťanstvu a kresťanom.
Problém islamu je podľa patriarchu náboženská nenávisť voči tým, čo nie sú moslimovia. Bolestným dôkazom je situácia jeho patriarchátu: len v poslednom období bol usmrtený jeden jeho spolupracovník biskup a desať kňazov. A zavraždení boli z náboženského motívu.
Korán je napísaný spôsobom, ktorý veľmi jasne rozlišuje medzi moslimom a nemoslimom, t. j. medzi pravoverným a nepravoverným veriacim v Alaha. Neustále zdôrazňovanie tejto rozdielnosti, ktorá, pochopiteľne, definuje výnimočnosť veriaceho moslima. Korán prikazuje a delí svet na pravých veriacich a neveriacich.
v Koráne je Súra (kapitola) „Krava“ v Súra „Prestretý stôl“, kde sa hovorí o kresťanoch a židoch ako o tých, ktorí pred Alahom v deň posledného súdu nemusia mať strach, pretože na nich bude hľadieť zhovievavo. Avšak tá istá Súra „Prestretý stôl“ nás vyvádza z omylu. Hovorí že neveriaci sú tí, ktorí povedali: „Boh je Mesiáš, syn Márie“ , ako aj tí, ktorí veria v Trojicu.
Korán vyzýva každého veriaceho moslima, aby žil pre ummu, pre moslimské spoločenstvo, aby bol aktívny, aby spolunažíval s ostatnými moslimami v harmónii. Žiaľ, vzťahy moslimov k „neveriacim“ (či kresťanom alebo o židom) sú namierené inak. Na nich sa berie ohľad podľa doktríny Koránu, až keď sa vrátia na správnu cestu, určenú Mohamedom. Dovtedy ich treba vidieť ako „neveriacich“, majúcich osud „prekrúcačov pravdy“. Je evidentné, že ak podľa Koránu Alah takýchto ľudí kruto potrestá večným trápením, tresty sú ich zaslúženým osudom aj tu na zemi. Hovoria to slová Súr, ktoré píšu, čo všetko si zaslúžia „neveriaci“ tu na zemi a ako ich majú prísne trestať tí, čo majú pravú vieru. Ide o známe násilnosti, ku ktorým pobádajú Súry „Krava“, „Ženy“ , „Vojnová korisť“ , „Pokánie“ , „Mohamed“ , „Víťazstvo“, „Dohadovanie sa“, „Zakazovanie“…

saria_kamenovanie
Myslím, že všetky tieto Súry by mali byť striktne interpretované v nasmerovaní na kontext, v ktorom boli napísané, a recitované ako modlitby, t. j. v kontexte vyrovnávania si účtov Mohameda s konkrétnymi „neveriacimi“, ktorí ho neprijali ako proroka. Išlo najmä o hornú vrstvu mesta Mekky. A predsa sa pri čítaní Koránu zdá, že jeho slová na adresu „neveriacich“ a nutnosti ich potrestania prechádzajú ponad tento dejinný a geografický kontext.
Formulácie jednotlivých veršov hore citovaných Súr sú akoby vytrhnuté z dejinného kontextu. Sú totiž tak formulované, akoby mali mať punc univerzálnosti, akoby mali platnosť všade a vždy. To je však skoro nevyhnutné, keďže výzvy k násiliu proti „neveriacim“ sú zakomponované medzi verše s duchovnými či morálnymi témami majúcimi evidentne platnosť pre moslimov všetkých krajín a všetkých čias. Zoberte si napríklad viackrát sa v Koráne opakujúce slová: „zabite ich („neveriacich“), kdekoľvek ich nájdete“ (pozri Súry „Krava“, „Ženy“, „Pokánie“ a ďalšie) alebo slová: „bojujte proti nim všetkým („neveriacim“) vždy, v každom čase“ (Súra „Pokánie“, verš 36; slov. preklad vynechal „v každom čase“).

kamenovani-saria-trest_1
Korán je často interpretovaný zjednodušujúcim spôsobom: cháp, ako doslovne čítaš, a následne konaj doslovne, ako si pochopil. Tu je okrem iného zásadný rozdiel medzi Koránom a kresťanskou Bibliou.
Aj keď je pravda, že v Starom zákone sa objavujú slová vyzývajúce k násiliu voči „hriešnikom“ či „nepriateľom Izraela“, Nový zákon je pre cirkev jednoznačne záväzným kritériom interpretácie takýchto problematických stránok. Nielen to; ako učí už sv. Augustín, jediným interpretačným kritériom kresťanskej Biblie je samotné „prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu“, ako nám ho odovzdal Kristus na kríži, keď zomrel za všetkých ľudí z lásky k nim. Iná cesta pre kresťanskú interpretáciu Biblie nie je. Ak v minulosti cirkev hlásala a uskutočňovala násilie (myslím na križiacke vojny, na stredovekú teóriu, ktorá priznala „Kristovmu vikárovi“ právo udrieť proti neveriacim, na praktiky fyzickej likvidácie heretikov atď.), vychádzala z interpretácie starozákonných textov chybne vyňatých z okruhu vplyvu evanjelia Ježiša Krista. To treba priznať.

kamenovani-saria-trest_3
Pražský imám v jednej relácii odvysielanej televíziou ČT 24 dostal otázku, ako sa možno dozvedieť niečo o islame so zárukou, aby to boli správne poznatky. Odpovedal: ja by som vám mohol porozprávať všeličo o svojom náboženstve, ale najlepší spôsob je prečítať si Korán. Preto si myslím, že postupujem legitímne, ak hovorím, že my kresťania máme túto knihu čítať a poznať. Koránom sa tiahne ako „červená niť“ náuka, ktorá kladie na srdce moslimovi, ako sa má správať doma, v moslimskej komunite a v prítomnosti „neveriacich“. Keďže oni neochvejne veria, že táto kniha zostúpila z Neba a že ide teda o nadprirodzenú, neomylnú učiteľskú autoritu, nuž nezostáva nám iné, ako ju vziať do rúk. Píše sa v nej aj o nás.
Ak sa niekde v Európe deje to, že sa „zhora“ nanucujú „osnovy“, ktoré nútia k istému štýlu dialógu, ak sa z istých modelov dialógu začínajú profilovať isté „spoločenské dogmy“, neveští to nič dobré. Myslím si, že cirkev by sa nemala nechať zneužívať tam, kde by sa dialóg začal transformovať na politicko-spoločenskú netolerantnú ideológiu, zaiste zaujímavú a potrebnú pre tých politikov a šéfov nadnárodných finančných, priemyselných a masmediálnych spoločností, ktorí by z nej chceli vyťažiť čisto ekonomické a mocenské výhody, ale obrovsky riskantnú a neakceptovateľnú pre komunitu nasledovníkov Krista. Naopak, cirkev je prvá, ktorá by mala ukázať, na akých hodnotách by mal stáť dialóg s nekresťanským svetom, a teda aj islamom.

kamenovani-saria-trest_2
Stačí pomyslieť napríklad na obdobie vlády kalifátu Abbasidovcov (750 – 1261). Jej predstavitelia, sídliaci v Bagdade, boli mimoriadne otvorení vede a poznaniu. Vďaka nim sa do prvých radov vtedajšej vedy postavili arabskí a perzskí učenci. Títo priniesli nové poznatky v oblastiach matematiky, astronómie, medicíny, optiky atď. Hovorí sa, že Abbasidovci sa nechali inšpirovať výrokom moslimskej tradície (hadith): „Atrament učenca je svätejší než krv mučeníka“. Skrátka, išlo o nevídanú otvorenosť voči vede a filozofii. Bol to veľmi osvietený islam, vďaka ktorému sme sa napríklad dostali cez arabské preklady k Aristotelovi.
Treba však vedieť aj to, že dnešný mienkotvorný sunnitský islam wahhábovského a salafického typu považuje toto obdobie za dekadenciu, exces, za odklon od pravého ducha Koránu, za skúsenosť, ku ktorej sa islam nemá viacej vracať. Aj toto nás učia dejiny, avšak tie novodobé.
Jezuita Samir Khalil Samir, profesor na viacerých univerzitách a vo svete uznávaný odborník na islam. Rád čítam jeho články, objavujúce sa pravidelne na portáli AsiaNews.it. V nich varuje kresťanov, a katolíkov zvlášť, pred naivným postojom k islamu, vychádzajúceho z uvoľnenej radosti z toho, že v Koráne sa píše o Alahovi ako o jednom Bohu, o Ježišovi ako o veľkom prorokovi, o Márii ako o mimoriadnej žene atď. Netreba zabúdať, že celková náuka Koránu je orientovaná korektívne, t. j. reparačne voči židovstvu a kresťanstvu.
Korán hovorí, že iba jedna kniha je svätá. Skôr než sa táto kniha dostala do rúk Mohameda, zostúpila z Neba dvakrát. Raz bola ponúknutá svetu cez Mojžiša, ale židia ju začali prepisovať podľa svojho a prekrúcať. Nevysvetľovali ju správne a mnohé z jej obsahu zatienili. To isté sa stalo, keď tá istá kniha zostúpila z Neba pre kresťanov. Ježiš Kristus hovoril o nej, ale kresťania ho nepochopili, a preto ho zle interpretovali a doteraz zle interpretujú. Niekoľko príkladov: Židia napríklad veria, že skutočný prvorodený syn Abraháma je Izák, že mal byť obetovaný na hore, že on mal dostať požehnanie, ktoré ide cez neho na vyvolený národ. Tak to píše židovská (ale aj kresťanská) Biblia. Moslimská tradícia to považuje za klamstvo, za prekrútenie pravdy, pretože na horu obetovania putoval s otcom Abrahámom Izmael. On to bol, ktorý dostal otcovské požehnanie od Abraháma.
Učenie o Božej Trojici je jednoznačne odklon, ako aj učenie o Kristovi ako Božom Synovi a podobne. Islam sám seba chápe ako tretí pokus a definitívne zjavenie knihy v jej plnej pravde. Takže Korán koriguje všetko to chybné, čo v oblasti náboženskej náuky učia židia a kresťania. On opravuje Bibliu, tvrdiac, že Kristus nezomrel na kríži, ale že bol nahradený a podobne.
Druhou vážnou témou, o ktorej by sa dalo hovoriť, je odovzdávanie kresťanských kostolov islamským komunitám. Chápem, že kresťanský darca (diecéza či farnosť) koná pod vplyvom prikázania lásky. Je si však vedomý toho, že tento akt je chápaný na druhej strane ako symbol eschatologickej povahy? Chcem povedať – ako symbol toho, že už teraz sa deje to, čo predpovedá moslimská tradícia, t. j. že na konci časov sa všetci, dokonca aj Ježiš Kristus, podrobia Mohamedovi, uznajúc ho ako najväčšieho Proroka?
Už si zvykám na fakt, že počas ramadánu sa v neďalekom parku pri Bazilike sv. Pavla za múrmi vytvorí veľká skupina modliacich sa mužov kľačiacich na koberčekoch a otočených smerom k Mekke. Ide o rýchlo sa stupňujúci trend. Aj preto je pre nás dialóg s islamom dôležitý. cirkev na Slovensku nemôže zostať pasívna, ale musí rásť v poznaní a v skúsenosti viesť dialóg. Otázka je, na akej rovine ho treba začať viesť. Myslím si, že v prvom rade je dôležitý dialóg ad intra, vnútorný dialóg o islame v cirkvi samotnej. Potrebujeme organizovať kultivované diskusie medzi biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, ale aj na úrovni farností.
Zdôrazňujem, že má ísť o kultivovaný, nie emotívny a už vôbec nie ideologický či démonizujúci dialóg. Treba dať hlas osvedčeným kresťanským islamológom a postarať sa, aby boli vychovaní aj u nás perspektívni odborníci. Vo svete sú viaceré kresťanské a katolícke akademické inštitúty, kde sa študuje Korán a islamská tradícia a kde by sa mohli formovať aj naši experti.
Cez islam sú títo ľudia zakorenení do života, do jeho tajomstva a cez toto náboženstvo sa formuje a prejavuje ich ľudskosť, ktorá je, pochopiteľne, schopná uzavrieť priateľstvá s kresťanmi.
Potrebujeme poznať situáciu islamu očami kňazov a veriacich, ktorí žijú v moslimských krajinách, potrebujeme mať kontakt s biskupmi a kňazmi z Blízkeho východu, aby nám rozprávali o svete, ktorý nás čaká. Rovnako je dôležité poznať heterogenitu islamu. Je to paradox: islam má v rukách jednu svätú knihu, a predsa nie je homogénnym náboženstvom. Jeho vnútorné delenie sa začína po smrti Mohameda. Cez jedného z prvých kalifov okamžite dochádza k šíitsko-sunnitskej schizme, ktorá je ešte i dnes dôvodom obrovských napätí a násilností medzi moslimami. Musíme poznať tieto vývojové fázy, aby sme rozumeli tomu, s akým islamom máme dočinenia povedzme v Európe, aby sme rozumeli, čo vplývalo a vplýva na vývoj islamu, čo učia novodobé tendencie salafizmu alebo wahábizmu, ktoré od 19. storočia prekvasujú sunnitský islam atď.
Slová predstaviteľov cirkvi rezonujú v spoločnosti oveľa viac než slová teológov či iných členov kresťanského spoločenstva. Nevhodné, neopatrné výroky biskupov či kardinálov, a to nehovoríme o pápežovi, môžu rýchlo vzbudiť nežiaduce reakcie.
Problém „politickej korektnosti“ cirkevných hodnostárov by sa prezentoval, keby nechceli otvárať tému „islamu“ smerom dovnútra, vo vnútri cirkvi alebo keby ju zjednodušovali, odmietajúc diskusie a výmenu názorov.

islam
„Apoštolská tradícia“ hovorí, že isté pravdy a aspekty kresťanského života a kultu môžu poznať iba pokrstení, tí, čo už majú za sebou dlhú kresťanskú iniciáciu. Odvoláva sa pritom na slová Krista o perlách, ktoré je zakázané hádzať pred toho, kto nedokáže pochopiť ich pravú hodnotu (viď. Mt 7,6). Sv. Bazil pripomína, že kresťania a kresťanské komunity sú viazané disciplínou (disciplina arcani) nevyjavovať vnútorné „tajomstvá“.
Tajomstvo tajomstiev prvotnej cirkvi bolo, pochopiteľne, spoločné slávenie eucharistie. Ak bolo zakázané, a to po niekoľko storočí, aby nepokrstení poznali obsah „apoštolskej tradície“, o to viac im bolo zakázané zúčastniť sa na najintímnejšom a najtajomnejšom momente života komunity: na lámaní a obetovaní chleba, na spoločnom jedení Kristovho tela a na spoločnom pití Kristovej krvi. Chcieť dať dialógu s islamom nejakú liturgickú dimenziu by znamenalo ísť proti duchu a proti múdrosti tejto prastarej kresťanskej disciplíny.
Ja ako teológ zastávam presvedčenie, že slávenie eucharistie je náboženský úkon, ktorý nie je na tej istej úrovni ako modlitby v mešite, a že je preto dôležité hľadať iné priestory pre spoločné stretnutia kresťanov s moslimami. Musím ale dodať, že sa našli imámovia a moslimovia, ktorí pozvanie biskupov a kňazov slušne odmietli. Povedali, že sú proti terorizmu, že si kresťanov vážia, ale že účasť na bohoslužbe považujú za niečo, čo nie je vhodné z náboženských dôvodov. Zároveň sa našli kňazi a biskupi, ktorí toto gesto úprimne ocenili a poďakovali zaň.
Celá kázeň

Náboženstvá – hrubé odhady členov
nabozenstva_vo_sveteKresťanstvo – 2 000 000 000
 Islam – 1 200 000 000
 Hinduismus – 850 000 000
 Buddhismus – 400 000 000
 Judaismus – 12 000 000
 Archaické náboženstvá – 50 000 000
 Nenáboženský ľudia– 1 000 000 000

CZECHTEST 2016 – prednášky a testovacie nástroje

czechtest_2016

Skutočné zážitky z prednášok a workshopov a testovacie tooly ktoré sú trendy na CzechTest 2016

Ako sa zbaviť predražených SMS, a ako sa k nám dostali

7774_antivir

Začína to správou, že váš mobil respektíve operačný systém Android je napadnutý vírusom. Stiahnite si antivírus a v ňom vám prepašujú odsúhlasenie na posielanie platených SMS. Tu sú niektoré obrázky ako sa ponúkajú:7404_antivir

Viac sa dozviete v článkoch:

POZOR: Reklama tvrdí, že máte vírus, potom vás oberie o desiatky eur!

Podvody cez predražené SMS: Ako sa nedať oklamať

Za týmito ponukami sú hlavne tieto dve spoločnosti:

Digitalvirgo :

+421 265 413 561

info@digitalvirgo.sk

A-SMS:

02/5441 0384

infolinka@asms.sk

Na zrušenie predplatených služieb najlepšie je poslať mail alebo poslať SMS. Telefonovanie je väčšinou zbytočné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia na tieto témy:

Blue-orange – STOP PLAYWEEZ na 7774, mail:info@digitalvirgo.sk, zavolať na 0800 123 456 alebo napíš na chat na stránke telekomu –  overia od ktorého poskytovateľa ti chodia tie sms.

Číslo 7774 –  STOP SCAN, mail:info@digitalvirgo.sk

Číslo 7801 – STOP HRAM

Číslo 6674 – MOBY STOP – až 6 Eur týždenne

Číslo 66001 – mail: infolinka@asms.sk

Číslo 77003 – STOP SCAN na 7774, mail:info@digitalvirgo.sk

Boku – platba mobilom
mobi_plusPotrebné je sa voči týmto praktikám brániť:

  • Inštalovaním antivíru, napr. Eset má 1.security audit, kde v aplikáčnom audite vidíte ktoré aplikácie používajú platené servisy. 2. SMS & Filter volaní, kde môžeme zablokovať posledný hovor, alebo pridať blokovanie platených či otravných čísiel.
  • Nastavením prehliadača Chrome v PC, kde zakážeme otvárať pop-up okná: chrome://settings/content – “Neumožniť  žiadnym stránkam zobrazovať kontextové okná (odporúčané)” či v Chrome mobile: Nastavenia – Nastavenia Stránky – Pop-ups – nastaviť na blokované (na sivo zfarbené).
  • Nastaviť si v mobile práva. Každá aplikácia má pri inštalácii určité práva ktoré si vynucuje, bez ich povolenia by sme si ju nemohli nainštalovať. Ide o práva na prístup k fotografiám, kontaktom,  SMS, … Tieto práva je možné väčšinou neskôr zakázať. Ale nie všetky, napr. navigácia bez umožnenia prístupu k GPS nebude fungovať.1. Každá aplikácia má po jej zobrazení v správcovi aplikácii prístup k správam, kde si ich môžeme upraviť, niektoré zakázať a iné povoliť. 2.V Aplikáciách je časť nastavenia aplikácií, Kamera, Kontakty, Email, Internet, Správy, Telefón, Počasie,… kde si napr. v Správach môžeme nastaviť blokované správy, frázy, blokovaný list správ.  Viac v článku: How to Manage App Permissions on Marshmallow

 

Barcamp je medzinárodná sieť otvorených konferencií a workshopov

barcamp_otazka

BarCamp je  Ide o neštandardný formát konferencií – otvorené, participatívne workshopy, ktorých obsah vytvárajú samotní účastníci.

Prvé BarCampy boli zamerané na webové aplikácie, a boli spojené s open source technológiami, komunikačnými protokolmi a otvorenými dátovými formátmi.

Tento formát sa v zahraničí používa už aj pre celý rad iných tém, vrátane verejnej dopravy, zdravotnej starostlivosti a politickej práce, knihovníctva, startup-y.

Usporiadať barcamp môže každý, nejde o žiadnu riadenú organizáciu, s trochou šikovnosti to zvládne každý.  Barcampy majú iba dve základné podmienky: vstup je zdarma a vystúpit na ňom môže každý, kto má záujem.

barcamp_sf

Barcamp Bratislava aj s prednáškami s posledných 3 rokov organizuje Vibration.

V Bratislave bol tiež knihovnícky barcamp.

V Česku býva veľa barcampov, tu je ich zoznam.

Záznam prednášok z barcampu zo Vsetína 2015, 2016, 2014.

Cyril Vasil: Byť kresťanom v Európe nie je dnes ani bezpečné, ani žiadané. Vojna, potrat a eutanázia.

Divina Liturgia Pontificale e Rito della Chirotonia Episcopale di S.E. Mons. Cyril Vasil'Sj - Basilica Papale di Santa Maria Maggiore- 14-06-2009 

 - (Copyright L'OSSERVATORE ROMANO - Servizio Fotografico - photo@ossrom.va)

Pre Írov je sv. Patrik nedotknuteľným nielen v Írsku, ale kdekoľvek sa na svete nachádzajú, v susedných Čechách rešpektujú a aj pri najslávnostnejších štátnych aktoch vzývajú postavy zemských patrónov na čele s kniežaťom sv. Václavom, a Maďari, bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť, si svorne ctia sv. Štefana-kráľa. Poliaci si uctievajú ako národnú patrónku Pannu Máriu, ktorá je pre nich, aj keď majú republiku, „Kráľovná Poľska“.
Na Slovensku si tiež od stáročí uctievame ako patrónku Pannu Máriu, avšak nie s titulom “Kráľovná“, ale pod názvom „Sedembolestná“. Prečo?
Práve naopak, na našich vládcov a na ich rozhodovanie sme už tradične hľadeli s pochybnosťami, nedôverou a už anticipovanou obavou z podrazu.
Boli to totiž ony, ktoré po stáročia odovzdávali svojim deťom spolu s rodnou rečou i základy viery, aby ich potom s nádejou i obavou vyprevádzali na cestu životom, sledovali ich osudy, očakávali ich návrat, s túžbou premiesenou s nepokojom, ale vždy s otvorenou materinskou náručou.
„Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“, hovorí básnik – a my mu dávame za pravdu, pretože sa cítime doma naozaj tam, kde môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť, ba aj vyplakať.
Robíme tak oprávnene, pretože nám ju za matku zveril sám Kristus, na kríži: „Hľa tvoja matka! Hľa tvoj syn!“
Bez súcitu sa bezbreho šíri arogancia, agresivita, nenávisť, bezcitnosť. Prvý bratovrah Kain, odpovedá Bohu na otázku: „Kde je tvoj brat Ábel?“ cynicky: „Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?“ a galéria drzej, arogantnej bezcitnosti je v dejinách ľudstva takmer nekonečná – v malom i vo veľkom, vo vojnách i v sociálnom útlaku, v rabovaní a zotročovaní, v genocídach, vo vraždení pod rúškom náboženského presvedčenia, pri etnických čistkách, triednom boji, revolučnom terore, i v kontrarevolučných eskadrách smrti.
Uveďme si aspoň dva príklady súčasného, bezcitného, city ubíjajúceho, odosobneného násilia, spojeného s nepriamym, či priamym upieraním ľudskej dôstojnosti.

Prvým a zrejmým príkladom je vojna.

Stredoveký bojovník sa kedysi musel v bojovej vrave predrať ku protivníkovi, hľadieť mu do tváre a rozmlátiť mu palcátom hlavu, alebo šabľou prepichnúť a rozpárať brucho, riskujúc pritom taký istý osud.
Dnes na najvyššom technologickom stupni vedenia vojny profesionálny zamestnanec v klimatizovanej kancelárii so šálkou kávy na stolíku, v rámci obhajoby bližšie nešpecifikovaných geopolitických záujmov niektorej z veľmocí, či skôr nadnárodných finančných spoločností, ktoré diktujú smerovanie politiky, cez satelit riadi bezpilotné lietadlo, či raketu s plochou dráhou letu a zdá sa mu, že je na poľovačke, alebo, že hrá počítačovú hru.
Ideálom vysoko technologického vojenstva je počítačový operátor, ktorý príkazy na likvidáciu iných ľudských bytostí bude vykonávať s asi takým citovým vzrušením, aké prežíva upratovačka keď Biolitom postrieka šváby vo vlhkom kúte závodnej kuchyne.
A my si na you tube už dnes môžeme pozrieť priebeh vojenskej akcie, pri ktorej zomierajú ľudia, aj civilisti, ženy i deti, ktorých jedinou vinou bolo, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, a hlavne mali ten nesprávny pas a teda ich životy sú bezcitne považované za rádovo niekoľkonásobne menej hodné života ako životy iných ľudí s tým správnym pasom.

strela vojna
Počas nasledujúcich mesiacov, medzi správami zo športu a predpoveďou počasia sa budeme pozerať, ako sa tie isté rozvášnené zástupy vzájomne vraždia pri organizovaní ďalšieho, možno ešte horšieho režimu – pričom hlavnou obavou komentátora bude, aby sa z týchto krajín nezastavil tok ropy, zemného plynu, dodávka vzácnych kovov, či iných komodít potrebných pre náš spokojný a relatívne blahobytný západný svet.

Druhým a zrejmým príkladom je potrat a eutanázia.

To, že na politickej a na legislatívnej scéne sa základné právo človeka, právo na život, stáva predmetom diskusie, že môže byť odopreté na základe výsledkov hlasovania v parlamente alebo z vôle časti spoločnosti, či z vôle jednotlivca. Takto chápané “právo” sa jednoducho mení na “právo silnejšieho”, čím sa demokracia spreneveruje svojim základným princípom a mení sa na v podstate totalitárny systém. Táto zrada demokracie spočíva v tom, že sa zrádza princíp dôstojnosti každej osoby.
Rada Európy, ktorý asi nikto nemôže obviniť, že by bol „nábožensky zaťažený“ hovori: “S embryom a ľudským plodom musí byť nakladané s úctou voči ľudskej dôstojnosti. … Ľudské embryo, aj keď sa vyvíja v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach, ktoré označujeme rozličnými termínmi (zygóta, morula, blastula, predembryo, embryo, plod), a prejavuje postupnú diferenciáciu vo svojom organizme, vždy si však zachováva nepretržite svoju biologickú a genetickú identitu.”
Avšak … tá istá Rada Európy, v tých istých vyhláseniach, jedným dychom potvrdzuje, že na tieto jej vyššie uvedené tvrdenia sa nikto nesmie odvolávať pri diskusii o potrate.
Aj na tú máme v histórii dosť príkladov. Pilát najprv hovorí: “Nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi” a potom: “Potrescem ho teda a prepustím”. A keď vydal Ježiša, aby ho ukrižovali, “umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec! A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti!”
Jan Pavol II: “Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, alebo embryo, dieťa, alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý, alebo zomierajúci.”
Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je znakom krízy morálneho zmyslu. V tejto situácii je dnes potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí, a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom. Takýmto kompromisom je aj mlčanie.
Dodnes sa na Slovensku hanbíme za to, že mnoho našich predkov sa v podstate celkom ochotne zapojilo do šialenstva rasovej nenávisti, že deportovali do táborov smrti svojich spoluobčanov. Isteže, boli tu aj svetlé príklady, ako bol biskup Gojdič, či ďalší slovenskí biskupi a kňazi, i početní menej známi i neznámi „spravodliví medzi národmi“.
Bez traumy však niet katarzie – alebo jasnejšie povedané, po slovensky: Bez bolestného uvedomenia si omylu niet ľútosti, bez ľútosti niet očistenia, bez očistenia niet uzdravenia, niet spásy.

potrat
Vy farári ste všetci múdri jak rádio, ale, kde ste boli keď som zistila že som v tom?!
– keď ma chalan, ktorému som verila nechal samotnú, so slovami: to je tvoj problém …
– keď mi zamestnávateľ povedal: milá pani, rozhodnite sa buď zamestnanie, alebo deti …
keď mi manžel povedal: ale čo blázniš, aké ďalšie decko, veď nemáme ešte splatenú pôžičku, sme ešte stále v tom dvojizbovom pajzlíku a máme už dve deti …
Keď som potrebovala dobré, milé, citlivé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku … Kde ste boli vtedy všetci … priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianske združenia, politici, farári … kde ste boli?!
Teraz ste všetci múdri! Ale veď ja, …ja som nechcela… ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahyňa, … ja som len obyčajná žena … ja som len … strašne nešťastná!
Máš pravdu, dievča, máš pravdu žena – ty sama si v tejto kauze prvou obeťou, obeťou deformácie svedomia, deformácie, ktorej sme všetci už po desaťročia vystavení.
Pravda je niekedy ťažká, často je bolestivá, ale je vždy oslobodzujúca.
Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď! Akékoľvek slová sú nedostačujúce. Ale viem, kto ti môže porozumieť, kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď – a to tak, že ťa objíme, privinie na svoju hruď, a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou aj mojou Matkou, ktorá vie, čo to znamená, prísť o dieťa, ktorá vie, kam až siaha ľudská zloba, ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pri tom keď manipulátormi poštvaný dav vrešťal – „zabij ho!“ Mária drží v náručí svoje mŕtve dieťa, ale v jej náručí je miesto i pre teba – i pre tvoje nenarodené, aj s tvojim súhlasom zabité dieťa.

eutanazia
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo – a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu – a očisť ma od hriechu. Daj, aby som počul radosť a veselosť, – a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov – a zotri všetky moje viny.
Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti, je finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného, ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, za “bigotného katolíka”, za “vatikánskeho poskoka”, prípadne kričať niečo o zasahovaní Cirkvi do politiky, o porušovaní odluky Cirkvi od štátu a pod.
O týždeň do pôjdem Košíc na Pochod za život preto, lebo sa teším z toho, že žijem, preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene ktorej keď jej lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti a odporučili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí.

Video z homílie.